DIBUIX 2017

Una escola amb espais per desenvolupar la creativitat, la sensibilitat i l’expressivitat està contribuint a fer una societat amb persones més sensibles, amb més capacitat de comunicació i amb més eines per a transformar-la.

L’expressió plàstica, dóna eines als nois i noies per desenvolupar-se més de forma global. A través de l’educació en l’art, el dibuix, la pintura, l’escultura o el llenguatge visual desenvolupem capacitats que ens enriqueixen, ens fan més complerts i, sobretot, ens ajuden a ser més feliços.

Des de la creativitat podem expressar les emocions, podem ser més reflexius, més observadors, ens podem fer més conscients de com som i de com és el nostre entorn, dibuixar ens fa estar més atents i ens afavoreix la concentració. El procés creatiu estimula en els alumnes l’observació de l’entorn i la possibilitat de transformar-lo, pensant solucions alternatives, fer una mirada diferent sobre les experiències, els fets, sobre la societat, sobre el paisatge, sobre la ciutat i sobre les persones i les seves idees. El procés creatiu també pot generar espais per a la interiorització afavorint el coneixement d’un mateix.

Marga Miret, professora de Plàstica