ESCULTURA

(temps, eina i acció)

Us convido, us convido a parar, avui dia tot va molt de pressa. Entreu dins d’un taller, col•loqueu-vos la bata tacada de fang i preneu consciència, preneu-vos el temps necessari i enfronteu-vos al volum. Treballeu la disciplina i connecteu-vos amb el vostre interior.

Tenir temps per mirar, tirar enrere i tirar endavant. Veure si en sobra o cal afegir, contemplar el volum des de la distància i apropar-s’hi si cal. Netejar la mirada, buidar-la de tot el que tenim, que quedi només amb el tros de material que hem escollit. Pedra, fang, ferro, material reciclat, resines, papers…. Creem, creem coses que no han existit mai abans, coses nostres, amb la nostra identitat.

Les mans resulten útils per a la prensió. Els dits, a més a més, aporten informació sobre la temperatura, l’estructura i la textura de l’objecte palpejat. Mans fortes i brutes, bons indicadors per a l’escultor. El martell ens dóna la força; el torn, l’elegància; el paper, material humil; i la llum, l’espai. Les grans dimensions, la majestuositat; i el petit format recorda les “gravitacions” d’esbossos delicats.

Ja ho tenim tot: temps i eines. Endavant : ACCIÓ!

Anna Oliver, Escultora

DIBUIX

Una escola amb espais per desenvolupar la creativitat, la sensibilitat i l’expressivitat està contribuint a fer una societat amb persones més sensibles, amb més capacitat de comunicació i amb més eines per a transformar-la.

L’expressió plàstica, dóna eines als nois i noies per desenvolupar-se més de forma global. A través de l’educació en l’art, el dibuix, la pintura, l’escultura o el llenguatge visual desenvolupem capacitats que ens enriqueixen, ens fan més complerts i, sobretot, ens ajuden a ser més feliços.

Des de la creativitat podem expressar les emocions, podem ser més reflexius, més observadors, ens podem fer més conscients de com som i de com és el nostre entorn, dibuixar ens fa estar més atents i ens afavoreix la concentració. El procés creatiu estimula en els alumnes l’observació de l’entorn i la possibilitat de transformar-lo, pensant solucions alternatives, fer una mirada diferent sobre les experiències, els fets, sobre la societat, sobre el paisatge, sobre la ciutat i sobre les persones i les seves idees. El procés creatiu també pot generar espais per a la interiorització afavorint el coneixement d’un mateix.

Marga Miret, professora de Plàstica

PINTURA

L’experiència de pintar amb pintures ens aproxima a l’experiència estètica d’una forma directa. Els colors, com la música, tenen la propietat d’actuar en les nostres emocions de manera espontània.

La música ens pot conduir per diferents estats d’ànim gairebé sense entendre-la, sense haver-ne estudiat. Crec que amb el color ens passa una cosa semblant. El dibuix, les formes, d’altra banda, ens demanen a priori més capacitat d’anàlisi.

El fet que en el procés de pintar hi intervingui l’aigua (mullar el pinzell, diluir la pintura) fa que connectem amb la nostra part més essencial i més intuïtiva i que el procés sigui més experimental i lúdic, promovent la curiositat i les ganes de descobrir i d’aprendre.

Quan un noi cerca un color barrejant-ne d’altres, s’enfronta a un repte en el qual no hi ha la pressió de fer-ho bé o fer-ho malament (saber-ne o no saber-ne), sinó que hi ha les ganes de trobar aquell color que cerca. Aquest exercici desenvolupa l’autonomia i l’autoestima, ja que el seu valor rau en la capacitat d’enfrontar-se a problemes i resoldre’ls.

També estimula la sensibilitat, la capacitat de gaudir i apreciar una bella harmonia de color.

Pau Baya, professor de Plàstica i Escultor

DISSENY GRÀFIC

Qualsevol element que fem servir cada dia ha estat prèviament dissenyat, des d’aquesta web fins a l’element aparentment més insignificant i humil com pot ser un clip o una xinxeta. La paraula Disseny, tant desgastada i sovint desvirtuada i associada a tot allò luxós i superflu, dóna nom a una activitat molt important per al fàcil desenvolupament de la nostra vida quotidiana: cercar la millor solució a problemes concrets de tota mena.  I aquesta solució pot adoptar múltiples formes i espais, colors, materials, grafismes, mecanismes, tecnologies i estratègies. Tot el nostre entorn és fruit d’un disseny més o menys reeixit, més o menys atractiu.

L’alumne de disseny de batxillerat, es troba davant del repte de cercar solucions creatives a problemes que li resultin força propers, interessants o engrescadors. El treball projectual, centrat en el procés més que en el resultat, és el procediment per apropar l’alumne al pensament  creatiu que ha d’estar  al servei de la utilitat i de la vessant més pràctica de les coses i recolzat en els continguts conceptuals i els referents estètics.

Dins la matèria, l’estudi del disseny gràfic té una gran rellevància, ja que aquest actua com a carta de presentació de totes les disciplines que aglutina el disseny. L’alumne es familiaritza amb la composició tipogràfica en combinació amb la il.lustració, la imatge i l’estudi dels símbols,  ja que aquests elements formen el caràcter i la personalitat de qualsevol producte. L’observació i anàlisi de models molt diversos  li permeten adquirir els elements necessaris per establir un criteri propi i un esperit crític envers l’allau d’estímuls visuals constants dels nostres dies.